top of page

Wij zetten ons in voor:

De Werkgroep Roofvogels Nederland – Regio Rijnland, afgekort tot WRN-Rijnland, heeft tot doel in de regio Rijnland:

  • Het in kaart brengen van broedende roofvogels.

  • Het monitoren van het broedsucces, broedgedrag en conditie van broedende roofvogels en hun jongen.

  • Het ringen van roofvogels.

  • Het beschermen van roofvogels en hun nesten/horsten en kasten.

  • Het geven van voorlichting hierover.

 

Bij roofvogels gaat het om dagroofvogels (haviken en arenden, valken) en nachtroofvogels (uilen). Bij het monitoren van de roofvogels staat altijd het welzijn van deze vogels en hun jongen voorop, door op de juiste momenten en onder de juiste omstandigheden het onderzoek te doen. De bekende nesten/horsten en nestkasten worden gevolgd in het veld. Bezette nesten/horsten en kasten worden gevolgd met een camera op een stok of door visuele controle. Als de jongen groot genoeg zijn, kunnen deze worden geringd.

Het ringwerk vindt hoofdzakelijk plaats van half mei tot half juli (of later voor 2e legsels). Bij nesten/horsten is daar vaak de hulp van zgn. semiprofessionele klimmers nodig.

Tijdens het ringen van de vogels kan van een klein deel van de vogels een monsters (veren, poep etc.) genomen worden voor nader onderzoek naar het voorkomen van zoönosen (bijv. vogelgriep of WestNijlVirus).

De resultaten worden bijgehouden in een online nestkaartenprogramma. Uiteindelijk worden de broedgegevens verwerkt in een zogenaamde nestkaart, die gebruikt worden door SOVON en de landelijke WRN. Voorts worden de ringgegevens geregistreerd in de "GRIEL" database van het Vogeltrekstation.

bottom of page