top of page

Resultaten

 • Resultaten 2022 WRN

  • Boomvalk: geen broedpogingen (minimaal 4 nesten/manden)

  • Bosuil: geen broedpogingen (5 kasten)

  • Buizerd: 4 succesvol met minimaal 5 pullen, plus 2 territoria (7 nesten)

  • Havik: 3 succesvol met 7 pullen (3 nesten)

  • Kerkuil: geen broedpoging (1 kast)

  • Ransuil, 1 mislukt (1 nest)

  • Sperwer: 3 succesvol met minimal 9 pullen (3 nesten)

  • Steenuil: geen broedpoging (2 kasten)

  • Torenvalk: 2 succesvol (en geringd) met 9 pullen  (5 kasten)

  • Totaal: 12 x success met 30 pullen, 1 mislukt, plus 2 territoria (31 nesten/kasten)

   • Dus 13 nestkaarten in te sturen naar SOVON

 • Prooien 2022

 • Onderdeel van het onderzoek naar roofvogels is het dieet. Daar is in 2022 een eerste start mee gemaakt. Bij een aantal kasten zijn in het najaar 2022 braakballen verzameld, die door de Zoogdiervereniging zijn uitgeplozen. Voor de resultaten zien onderstaande tabel. We zijn hun hiervoor veel dank verschuldigd.

 • In 2022 is door ons bij de dagroofvogels nog niet veel onderzoek aan prooien gedaan. Alleen van een Buizerdnest in Leiden (uit de boom gewaaide nest van een Zwarte kraai, 2 handen groot), weten we een aantal prooien die rond het nest lagen: Kauw 3, Houtduif 2, Rode Amerikaanse rivierkreeft 2.

resultaten van prooier.jpg
bottom of page